Είναι παράξενα κίτρινη μέσα στο μπλε. Ανάβει το τελευταίο σπίρτο της θύμησής του. Όταν χαράξει, τα σημάδια θα ζουν στη γλώσσα τους. Στο άγγιγμα του δέρματος οι πόροι ανοίγουν και μπαίνει. Η ηδονή. Όλη η θάλασσα χύθηκε πάνω της.(απόσπασμα από το κείμενο "ΧΩΡΑ")

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Solus Ipse

Φωτογραφία από το προσωπικό μου αρχείο. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή της χωρίς τη συγκατάθεσή μου.


Το σώμα

του σώματος

Εν τω σώματί μου, Κύριε,

θρόνιασες την ψυχή μου


Το στόμα

του στόματος

Εν τω στόματί μου, Κύριε,

έθεσες τη φωνή μου


Το σώμα - στόμα

όταν δεν δύναμαι να με περιέχω

Το στόμα - σώμα

όταν δεν δύναμαι να με σιωπώ

και εν τη βασιλεία αυτών

όλα τα πάνσεπτα, Θεέ μου,


στο όνομά μου τα όρισες


Μ. Χρονιάρη, από την ποιητική συλλογή "Μετά από αυτό που προηγήθηκε", εκδ. Σοκόλη, 2020